کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Application software-Development
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
XML (document markup language)
Object -oriented methods (computer science)
Internet programming
Application software- development
Application software - Development Handbooks, manuals, etc
Application software - development - Standards
Application software-Development
Application software- Development- Outlines, syllabi, etc
Web databases
Java (Computer program language)
Electronci data processing-Distributed processing
Web site development
Facebook (Electronic resource)
iPhone (Smartphone)- Programming
Electronic data processing -Distributed processing
Oracle (Computer file)
Silverlight (Electronic resource)
ن‌ای‍ئ‍ارس‍
 
پدیدآور:
Magee, Stan
Maloney, Jim
Nagel, Christian
Muench, Steve
Couch, Justin
Rahmel, Dan
Eddon, Guy
Stay, Jesse.
Cashin, Jerry
Rofail, Ash
Goldstein, Neal.
Kramm,Mark A
Griver, Yair Alan
Moroney, Laurence.
Bennett, Simon.
 
ناشر:
Microsoft Press
Prentice Hall
Apress
Sybex
Osborn/McGraw-Hill
Hungry minds
Auerbach
O'REILLY
Wiley Pub.
McGraw-Hill
Wiley
John Wiley
Addison-Wesley
O'Reilly
Artech House
computer technology research corp
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Building N-Tier Applications with COM and Visual Basic 6.0
Rofail, Ash ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.A65,R665‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Inside Distributed COM
Eddon, Guy ؛  Washington Microsoft Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D5E33‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Distributed COM Application Development Using Visual C++ 6.0
Maloney, Jim ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D5M353‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Systems development handbook
Boca Raton Auerbach   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,.S955‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Object technology :the new approach to application development
Cashin, Jerry ؛  south carolina computer technology research corp   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35C37‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Guide to standards and specifications for
Magee, Stan ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.M317‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Building Web database applications with visual studio 6
Rahmel, Dan ؛  Berekley Osborn/McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭W43 R34‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic developer's guide to UML and design patterns
Griver, Yair Alan ؛  San Francisco Sybex   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47B7‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Building oracle XML applications
Muench, Steve ؛  Beijing O'REILLY   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94M75‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Oracle Designer
Kramm,Mark A ؛  UK, London Prentice Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭D47K73‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of Web applications using .NET and XML
USA Prentice Hall   ، 2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.888‬,‭.F86‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Building web applications with ADO.NET and XML web services
Indianapolis Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105,.888‬,‭.H88‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Java 2 enterprise edition bible
Couch, Justin ؛  New York, NY Hungry minds   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.73‬,‭.J38,.C675‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Schaum's outline of UML
Bennett, Simon. ؛  New York McGraw-Hill   ، ,c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,B45‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
null
 
 
Professional c
Nagel, Christian ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Expert Oracle application express
New York Apress   ، 2011
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.76‬,‭.A65E96‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
FBML essentials
Stay, Jesse. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.76‬,‭.A65S742‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Introducing Microsoft Silverlight 1.0
Moroney, Laurence. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.575‬,‭.M664‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
IPhone application development for dummies
Goldstein, Neal. ؛  Hoboken, N.J. Wiley Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.8‬,‭.I64G653‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The Java EE 6 tutorial
Upper Saddle River, NJ Addison-Wesley   ، 2011
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.73‬,‭.J38J3652‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3