کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Artech House
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
High technology - Marketing
computer algorithms
local area networks(computer networks)
Computer architecture
Internet programming
Electromagnetism - Mathematics
High technoloy industries - manangement
Detectors-design and construction
C(computer program language)
Knowledge management
computer software-quality control
Computer software-development
Engineering Firms- personel management
Client/server computing
Computer networkes - Encyclopedias
Telecommunication systems
Computer software-Vertification
Libraries-Data processing
Asynchronous transfer mode
 
پدیدآور:
Rajput, Wasim E.
Magee, Stan
Raynus, Joseph
Anttalainen, Tarmo
Taflove, Allen
Bing, Benny
Elbert, Bruce R.
Muller, Nathan J.
Viardot, Eric
Frank, Randy
Lee, William S
Antony, Richard T.
Kessler,Jack
Osman, Mohamed (mohamed S.)
Horch John W.
Rahman, Mohammad A.
Rakitin, Steven R.
Eisner, Howard
Soat Douglas M.
 
ناشر:
artech house
Artech house
Artech House
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Internet digital libraries :the international dimension
Kessler,Jack ؛  Boston,London Artech House   ، 1996
شماره راهنما: ‭Z‬,‭678.93‬,‭.O64‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Software Verification and validation:a Practitioner's guide
Rakitin, Steven R. ؛  Boston Artech House   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.V47R35‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Guide to ATM systems and technology
Rahman, Mohammad A. ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.35‬,‭.R34‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Advances in : the finite-difference time-domain method
Taflove, Allen ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭QC‬,‭760‬,‭.T3‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to
Anttalainen, Tarmo ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105‬,‭.A55‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Desktop of the Internet
Muller, Nathan J. ؛  Boston Artech House   ، 1999
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.5‬,‭.M85696‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Software process improvement with CMM
Raynus, Joseph ؛  london Artech House   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,R3873‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Successful marketing strategy for high-tech firms
Viardot, Eric ؛  Boston Artech House   ، 1995
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.H53,V52‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Advances in telecommunications networks
Lee, William S ؛  Boston Artech House   ، 1995
شماره راهنما: ‭Tk‬,‭5101‬,‭.L397‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Client/server computing : architecture, applications, and distributed systems management
Elbert, Bruce R. ؛  Boston Artech House   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,E53‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Successful C for commerical UNIX developers
Osman, Mohamed (mohamed S.) ؛  london Artech house   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C150817‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
managing engineers and technical employees:how to attract,motivate,and retain Excellent people
Soat Douglas M. ؛  london Artech House   ، 1996
شماره راهنما: ‭TA‬,‭190‬,‭.S667‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Practical guide to software quality management
Horch John W. ؛  Boston artech house   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.Q35,H67‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Principles of data fusion automation
Antony, Richard T. ؛  london Artech House   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A43A58‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Guide to standards and specifications for
Magee, Stan ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.M317‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Reengineering yourself and your company
Eisner, Howard ؛  London Artech House   ، 2000
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.37‬,‭.E38‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management strategy and technology
Boston Artech House   ، 2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K6377‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
High-speed wireless ATM an LANs
Bing, Benny ؛  Boston Artech House   ، 2000
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.7‬,‭.B56‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Understanding smart sensors
Frank, Randy ؛  Boston Artech House   ، 2000
شماره راهنما: ‭TA‬,‭165‬,‭.F724‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
E-Commerce systems architecture and application
Rajput, Wasim E. ؛  Boston Artech House   ، 2000
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5584.32‬,‭.R35‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2