کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : B. Blackwell
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Science - History
Fluids - Thermal properties - Handbooks, manuals, etc
Science
 
پدیدآور:
Barnes, Barry.
Knight, David M
Rogers, Gordon Frederick Crichton
 
ناشر:
B. Blackwell
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
About science
Barnes, Barry. ؛  Oxford, OX, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬,‭160.2‬,‭.B37‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The age of science : the scientific world-view in the nineteenth century
Knight, David M ؛  Oxford, OX, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1986
شماره راهنما: ‭Q‬,‭125‬,‭.K55‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Thermodynamic and transport properties of fluids : SI units
Rogers, Gordon Frederick Crichton ؛  Oxford, UK, New York, NY, USA B. Blackwell   ، 1972
شماره راهنما: ‭QC‬,‭145.4‬,‭.T5,R64‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک