کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Berkeley
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Word processing
Microcomputers
C (Computer program language)
Object-Oriented methods(computer science)
Operating systems (Computers)
C++ (Computer program language)
MS-DOS (Computer file)
Database management
Pascal (Computer program language)
internet(computer network-dirctory)
CP/M
Computer programs - Handbooks, manuals, etc
BASIC (Computer program language)
Data base management
Oracle (Computer file)
c++ (computer program language-Handbook)
 
پدیدآور:
Zaks, Rodnay
Jamsa, Kris
Sheldon, Thomas
pappas, chris H.
Bathe, Klaus-Jurgen
Johnson-Laird,Andy
Liskin, Miriam.
Griff, James R.
Fowler, Martin
Abbey, Michael
Schildt, Herbert
Loney, Kevin
Nameroff, Steven
Cobb, Stephen
Schildt, Herbert.
Hahn, harley
Glatzer, Hal
Jones, Edward
 
ناشر:
.Osborne McGraw-Hill
Sybex
Osborne McGraw-Hill: Oracle Press
SYBEX
Oxborne McGraw-Hill
Osborne/McGraw-Hill
McGraw-Hill
Osborne McGraw-Hill
.University of California, College of Engineering
Addison-Wesley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
The programmer's CP/M handbook
Johnson-Laird,Andy ؛  Berkeley,Calif Osborne/McGraw-Hill   ، 1983
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.J655‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Analysis Patterns:Reusable object models
Fowler, Martin ؛  Berkeley Addison-Wesley   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O35F42‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Borland c++ handbook
pappas, chris H. ؛  Berkeley McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.C153,.P3B‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Lan times Guide to SQL
Griff, James R. ؛  Berkeley McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.G7L‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
the internet Golden directory
Hahn, harley ؛  Berkeley McGraw-Hill   ، 1995
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.H33‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare 4 : the complete reference
Sheldon, Thomas ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S5537‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The art of C : elegant programming solutions
Schildt, Herbert. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S3423‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
dBase IV : the pocket reference
Liskin, Miriam. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L5743‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Pascal (including UCSD Pascal)
Zaks, Rodnay ؛  (Berkeley, Calif.) SYBEX   ، 1981
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P2,Z34‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to word processing
Glatzer, Hal ؛  Berkeley SYBEX   ، 1981
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.115‬,‭.G55‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
QuickBASIC : the complete reference
Nameroff, Steven ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,N36‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
FoxPro 2, the complete reference
Jones, Edward ؛  Berkeley (Calif.) Osborne McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,J6423‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Using Reflex : the database manager
Cobb, Stephen ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,C624‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessor interfacing techniques
Zaks, Rodnay ؛  (Berkeley, Calif.) Sybex   ، 1979
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7888.3‬,‭.L365‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
DOS: secrets, solutions, shortcuts
Jamsa, Kris ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,J35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Oracle, a beginner's guide
Abbey, Michael ؛  Berkeley, Calif Osborne McGraw-Hill: Oracle Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3A25‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
SAP IV: a structural analysis program for static and dynamic response of linear systems
Bathe, Klaus-Jurgen ؛  Berkeley, C.A .University of California, College of Engineering   ، 1974
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.B37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Turbo C/C++ : the complete reference
Schildt, Herbert ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,S3545‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Teach yourself C
Schildt, Herbert ؛  Berkeley; New York Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,S44‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Oracle DBA handbook
Loney, Kevin ؛  Berkeley Oxborne McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L65‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4