کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Brady, Distributed by Prentice Hall Trade
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
C (Computer program language)
IBM microcomputers - Programming
Utilities (Computer programs)
 
پدیدآور:
Krumm, Rob
Goldstein, Larry Joel.
Schneider, David I
 
ناشر:
Brady Books, Distributed by Prentice Hall Trade
Brady, Distributed by Prentice Hall Trade
Brady : Distributed by Prentice Hall Trade
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of BASIC for the IBM PC, XT, AT, PS/2, and compatibles
Schneider, David I ؛  New York Brady, Distributed by Prentice Hall Trade   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.I1015,S36‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Inside the Norton Utilities
Krumm, Rob ؛  New York Brady Books, Distributed by Prentice Hall Trade   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.U84,K78‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Hands-on Turbo C
Goldstein, Larry Joel. ؛  New York Brady : Distributed by Prentice Hall Trade   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15G64‬,‭1989‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک