کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Chapman and Hall/CRC,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Finite element method
Hamiltonian systems
Mathematical Models
Quadratic fields
Information theory
Mathematics
Galois theory
Mathematica (Computer file)
Algebras, Linear
Graph coloring
 
پدیدآور:
McMahon, Davi
Basmadjian, Diran
Halter-Koch, Franz,1944-
Chartrand, Gary.
S╠iolin, Pavel
Hankerson, Darrel R.
Stewart, Ian
Bolsinov, A. V.(Alekseaei Viktorovich)
 
ناشر:
Chapman & Hall/CRC,
Chapman & Hall/CRC
Chapman And Hall, CRC
Chapman and Hall/CRC,
Chapman & Hall/CRC Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The Art of Modeling in Science and Engineering
Basmadjian, Diran ؛  Boca Raton Chapman And Hall, CRC   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.B38‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
A beginners guide to Mathematica
McMahon, Davi ؛  Boca Raton, FL Chapman & Hall/CRC,   ، 2006
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.95‬,‭.M44‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
A concise handbook of mathematics, physics, and engineering sciences
Boca Raton, Fl. Chapman & Hall/CRC,   ، c2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭40‬,‭.C65‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to information theory and data compression
Hankerson, Darrel R. ؛  Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,Q‬,‭360‬,‭.H35‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Integrable Hamiltonian systems
Bolsinov, A. V.(Alekseaei Viktorovich) ؛  Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC   ، 2004
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭614.83‬,‭.B6413‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Galois theory
Stewart, Ian ؛  Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC   ، 2004
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭214‬,‭.S74‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to information theory and data compression
Hankerson, Darrel R. ؛  Boca Raton, Fla. Chapman & Hall/CRC Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,Q‬,‭360‬,‭.H35‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of linear algebra
Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، c2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭184.2‬,‭.H36‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical models and methods for real world systems
Boca Raton Chapman & Hall/CRC,   ، 2006
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA3‬,‭.M4226‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Higher-order finite element methods
S╠iolin, Pavel ؛  Boca Raton, FL Chapman & Hall/CRC,   ، c2004
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TA‬,‭347‬,‭.F5,.S68‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Chromatic graph theory
Chartrand, Gary. ؛  Boca Raton Chapman & Hall/CRC   ، 2009
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭166.247‬,‭.C43‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Quadratic irrational
Halter-Koch, Franz,1944- ؛  Boca Raton Chapman and Hall/CRC,   ، 2013
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭247‬,‭.H254‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک