کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Chichester, England, New York
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Engineering mathematics
Microcomputers
Computers
Chemistry - Mathematics
Functions - Computer programs
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Differentiable dynamical systems
Database management
Continuum mechanics
Computer security
Complex compounds
Organic compounds - Effect of radiation on
Algebras, Linear
Chromatographic analysis
Fourier transform optics
Radiochemical analysis
Computer software - Testing
Teleconferencing - Psychological aspects
Data bases
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Carley, A. F
Pollitt, Arthur Steven
Kleiber, Michal
Tolgyessy, Juraj
Beck, Mihaly T
Parrington, Norman
Bainov, Dimitur
Steward, Edward G
Griffel, D. H
Whiddett, Richard John
Ravindranath, B
Livesley, R. K
Moshier, Stephen Lloyd Baluk
Muftic, Sead
 
ناشر:
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
Horwood, Halsted Press
E. Horwood,, Halsted Press
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
Ellis Horwood, Halsted Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Systems with impulse effect : stability, theory, and applications
Bainov, Dimitur ؛  Chichester (England), New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭614.8‬,‭.B33‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Implementation of small computer systems : case studies of applications
Whiddett, Richard John ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.W486‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Information storage and retrieval systems : origin, development, and applications
Pollitt, Arthur Steven ؛  Chichester, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,P65‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical methods for engineers
Livesley, R. K ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.L58‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Methods and programs for mathematical functions
Moshier, Stephen Lloyd Baluk ؛  Chichester, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭331‬,‭.M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry of complex equilibria
Beck, Mihaly T ؛  Chichester (England), New York Horwood, Halsted Press   ، 1990
شماره راهنما: ‭QD‬,‭475‬,‭.B3613‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Computational methods in the chemical sciences
Carley, A. F ؛  Chichester, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭39.3‬,‭.M3,C37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Fourier optics : an introduction
Steward, Edward G ؛  Chichester (West Sussex, England), New York, NY Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭QC‬,‭454‬,‭.F7,S83‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice of chromatography
Ravindranath, B ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C4,R38‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Radioanalytical chemistry
Tolgyessy, Juraj ؛  Chichester (England), New York E. Horwood,, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭605‬,‭.T5913‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Organic radiation chemistry handbook
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭255.5‬,‭.R33,R3313‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Security mechanisms for computer networks
Muftic, Sead ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Incremental finite element modelling in non-linear solid mechanics
Kleiber, Michal ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭808.2‬,‭.K5413‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2