کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Chichester, West Sussex, England, New York
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Engineering mathematics
Engineering - Management
Microcomputers
Finite element method - Data processing
Computers
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Structural engineering
Database management
Continuum mechanics
Computer security
Organic compounds - Effect of radiation on
Algebras, Linear
Chromatographic analysis
Fourier transform optics
Computer software - Testing
Application specific integrated circuits - Design and construction
Teleconferencing - Psychological aspects
Electromagnetism
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Kleiber, Michal
Carmichael, D. G
Parrington, Norman
Fenner, David N
Naish, Paul
Irons, Bruce.
Steward, Edward G
Griffel, D. H
Whiddett, Richard John
Ravindranath, B
Francis, Arthur James
Livesley, R. K
Choudhury, M. H
Muftic, Sead
 
ناشر:
E. Horwood, Distributed by Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
Ellis Horwood, Halsted Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Implementation of small computer systems : case studies of applications
Whiddett, Richard John ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.W486‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical methods for engineers
Livesley, R. K ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.L58‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Fourier optics : an introduction
Steward, Edward G ؛  Chichester (West Sussex, England), New York, NY Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭QC‬,‭454‬,‭.F7,S83‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice of chromatography
Ravindranath, B ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C4,R38‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Organic radiation chemistry handbook
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭255.5‬,‭.R33,R3313‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Security mechanisms for computer networks
Muftic, Sead ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Incremental finite element modelling in non-linear solid mechanics
Kleiber, Michal ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭808.2‬,‭.K5413‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Engineering stress analysis : a finite element approach with FORTRAN 77 software
Fenner, David N ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭TA‬,‭347‬,‭.F5,F458‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Numerical methods in engineering and applied science : numbers are fun
Irons, Bruce. ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Distributed by Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.I76‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Introducing structures : civil and structural engineering, building, and architecture
Francis, Arthur James ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭633‬,‭.F73‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Construction engineering networks : techniques, planning, and management
Carmichael, D. G ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭190‬,‭.C37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Designing Asics
Naish, Paul ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7874‬,‭.N3‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Electromagnetism
Choudhury, M. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QC‬,‭760‬,‭.C49‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2