کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Chichester
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
occam (Computer program language)
Artificial intelligence - Data processing
Computers
Electric engineering - Tables
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Differentiable dynamical systems
Combinatorial designs and configurations
Database management
Electronic data processing - Dictionaries
Computer networks
Dies (Metal-working) - Design and construction - Data processing
Algebras, Linear
Protective coatings
Business mathematics
Control Theory
Intelligent control systems
Computer software - Testing
Teleconferencing - Psychological aspects
Global system for mobile communications
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Harris, D. J
Anderson, Ian
Parrington, Norman
Grimble, Michael J.
Wexler, John
Lu, Yong-Zai
Brewster, Ronald L
Bainov, Dimitur
Gunasekera, J. S.
Tisal, Joachim
Griffel, D. H
Barrett, Rosalind
 
ناشر:
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
J. Wiley
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
Wiley
E. Horwood, Halsted Press
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
Ellis Horwood, Halsted Press
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
GSM Cellular Radio Telephony
Tisal, Joachim ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭Tk‬,‭5103,.483‬,‭.T5613‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Optimal Control and Stochastic Estimation: Theory and Applications
Grimble, Michael J. ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.3‬,‭.G7‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mathematics for business, management, and economics : a systems modelling approach
Harris, D. J ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5691‬,‭.H296‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in occam 2
Wexler, John ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.O2,W49‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Combinatorial designs : construction methods
Anderson, Ian ؛  Chichester, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭166.25‬,‭.A53‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Electrical engineering handbook
Chichester Wiley   ، 1985
شماره راهنما: ‭TK‬,‭151‬,‭.H25‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Wear and corrosion resistant coatings by CVD and PVD
Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.V4713‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of computing : data communications, hardware and software basics, digital electronics
Chichester, New York J. Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.D5264‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
POP-11 : a practical language for artificial intelligence
Barrett, Rosalind ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬,‭336‬,‭.B37‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Systems with impulse effect : stability, theory, and applications
Bainov, Dimitur ؛  Chichester (England), New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭614.8‬,‭.B33‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Industrial intelligent control :fundamentals and applications
Lu, Yong-Zai ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.L8‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
CAD/CAM of dies
Gunasekera, J. S. ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TS‬,‭253‬,‭.G79‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Communication systems and computer networks
Brewster, Ronald L ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.B74‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9