کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Chichester (West Sussex), New York
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Engineering mathematics
Microcomputers
Finite element method - Data processing
Computers
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Database management
Continuum mechanics
Computer security
Organic compounds - Effect of radiation on
Algebras, Linear
Business mathematics
Chromatographic analysis
Fourier transform optics
Bioinorganic chemistry
Computer software - Testing
Corrosion and anti-corrosives
Teleconferencing - Psychological aspects
Chemistry, Organic - Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Harris, D. J
West, John Michael
Kleiber, Michal
Parrington, Norman
Fenner, David N
Irons, Bruce.
Steward, Edward G
Keese, Reinhart
Griffel, D. H
Hay, Robert Walker
Whiddett, Richard John
Ravindranath, B
Livesley, R. K
Muftic, Sead
 
ناشر:
E. Horwood, Distributed by Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press
Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor
Ellis Horwood, Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press, distributor
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Mathematics for business, management, and economics : a systems modelling approach
Harris, D. J ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5691‬,‭.H296‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Computing technologies : new directions and applications
Chichester, West Sussex, England, New York, NY Published by Ellis Horwood on behalf of the British Computer Society, Young Professionals Group, Halsted Press, distributor   ، 1989-1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.C6182‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Implementation of small computer systems : case studies of applications
Whiddett, Richard John ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.W486‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical methods for engineers
Livesley, R. K ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.L58‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fourier optics : an introduction
Steward, Edward G ؛  Chichester (West Sussex, England), New York, NY Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭QC‬,‭454‬,‭.F7,S83‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice of chromatography
Ravindranath, B ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C4,R38‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Bio-inorganic chemistry
Hay, Robert Walker ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press, distributor   ، 1984
شماره راهنما: ‭QP‬,‭531‬,‭.H29‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Organic radiation chemistry handbook
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭255.5‬,‭.R33,R3313‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Security mechanisms for computer networks
Muftic, Sead ؛  Chichester, West Sussex, England, New York Ellis Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.A25,M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of preparative organic chemistry
Keese, Reinhart ؛  Chichester, West Sussex, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1982
شماره راهنما: ‭QD‬,‭257.7‬,‭.K4313‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Incremental finite element modelling in non-linear solid mechanics
Kleiber, Michal ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭808.2‬,‭.K5413‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Engineering stress analysis : a finite element approach with FORTRAN 77 software
Fenner, David N ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭TA‬,‭347‬,‭.F5,F458‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Basic corrosion and oxidation
West, John Michael ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1986
شماره راهنما: ‭TA‬,‭462‬,‭.W39‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Numerical methods in engineering and applied science : numbers are fun
Irons, Bruce. ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Distributed by Halsted Press   ، 1987
شماره راهنما: ‭TA‬,‭330‬,‭.I76‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2