کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer software - Development
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Expert systems (Computer science)
Computer software - Development - Management
Computer software--development-congresses
system analysis
Object-oriented programming(Computer science)
system design
Computer Software-Development
Object-Oriented programming (Computeer Science)
Computer software - Development
C(computer program language)
Systems design - Congresses
Computer software-development
Computer software-Development
Electronic data processing -Distributed processing
Oracle (Computer file)
Software engineering
System design
computer software -development
 
پدیدآور:
Berkeley, Dina
Raynus, Joseph
Maloney, Jim
Britton, Carol
Kowal, James A
Case, Albert F.
Tsai, Jeffrey J.-P.
International Symposium on Assessement of software tools(5th :1997:Pittsburgh)
Stowe, Michael W.
Ellison, karen s
Modell, Martin E.
Osman, Mohamed (mohamed S.)
Ince, Darrel
Lee, Richard C.
 
ناشر:
IOS Press
Prentice Hall
IEE
Chapman
Artech house
.Prentice Hall
Prentice-Hall
McGraw-Hill
Mc Grow Hill
World Scientific Pub. Co
E. Horwood
John wiley and sons
Artech House
Oxford University Press
IEEE computer society
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب لاتین
 
 
Object oriented environments:the Mj0lner approach
New York Prentice Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63O26‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
UML and C++ : a practical guide to object- orinted development
Lee, Richard C. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.64‬,‭.L45‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Developing real-time embedded softrware in a market-Driven company
Ellison, karen s ؛  New york John wiley and sons   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.E39D‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Industrial software technology
London IEE   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.D47,.I5C‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Oracle developer/2000 handbook
Stowe, Michael W. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3S757‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Reliability, quality and safety of software-intensive systems : IFIP TC5 WG5.4 3rd international conference on reliability, quality and safety of software-intensive systems (ENCRESS'97), 29th-30th May 1997, Athens, Greece
Chapman   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47R4‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Software development : fashioning the baroque
Ince, Darrel ؛  Oxford, New York Oxford University Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,I52‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Distributed COM Application Development Using Visual C++ 6.0
Maloney, Jim ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D5M353‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Software System Development: a Gentle Introduction
Britton, Carol ؛  London McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.D47,B75‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Behavior models : specifying user's expectations
Kowal, James A ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,K69‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Software development project management : process and support
Berkeley, Dina ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,B46‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Proceeding:Eleventh IEEE international workshop on rapid system prototyping shortening the path from specification to prototype (RSP)
IEEE International workshop on (11th: 2000:Paris) ؛  Paris IEEE computer society   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88I583a‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Software process improvement with CMM
Raynus, Joseph ؛  london Artech House   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47,R3873‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Processding :Fifth International Symposium on Assessment of software tools and technologies:June 2-5, 1997, pittsburgh, Pennsylvania
International Symposium on Assessement of software tools(5th :1997:Pittsburgh) ؛  Los Alamito, Calif IEEE computer society   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D47I595‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge-based software development for real-time distributed systems
Tsai, Jeffrey J.-P. ؛  Singapore, River Edge, NJ World Scientific Pub. Co   ، .1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,T75‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
A professional's guide to systems analysis
Modell, Martin E. ؛  New York Mc Grow Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,M64‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Successful C for commerical UNIX developers
Osman, Mohamed (mohamed S.) ؛  london Artech house   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C150817‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
The Software Factory Challenge
Amsterdam IOS Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.758‬,‭.S6‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Information Systems Development:Principles of Computer-Aided Software Engineering
Case, Albert F. ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,C39‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Information systems development:Principles of Computer-Aided Software Engineering
Case, Albert F. ؛  united states Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.S88,C39‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5