کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computers - Dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
computers-Dictionaries
Electronic data processing - Dictionaries
Electronic Data Processing-Dictionaries
Internet - Dictionaries
Electronic digital computers- Dictionaries
Computers - Dictionaries
 
پدیدآور:
Collin, S. M. H
Illingworth, Valerie.
 
ناشر:
Oxford University Press,
Oxford University
McGraw-Hill
J. Wiley
Oxford University Press
Peter Collin
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of computing
New York Oxford University   ، 1983
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.D526‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill dictionary of computers
New York McGraw-Hill   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.M395‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of computing : data communications, hardware and software basics, digital electronics
Chichester, New York J. Wiley   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.D5264‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of Computing
Oxford Oxford University Press   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.15‬,‭.D526‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Dictionary of personal computing and the internet
Collin, S. M. H ؛  Tedddington Peter Collin   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.C587‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Minidictionary of computing
Illingworth, Valerie. ؛  Oxford ; New York Oxford University Press,   ، c1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.15‬,‭.I44‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک