کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Data base management
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Business - Data processing
Electronic digital computers
data base management
Expert System(Computer Science)
Microsoft Access for Windows
FIle organization (Computer science)
Data base management
Data Base Management
 
پدیدآور:
Culwin, Fintan
Ullman, Jeffrey D
Buchanan, Timothy
Everest, Gordon C
Jennings, Roger.
Pinter, Les
Beynon-Davies,Paul
Su, Stanley Y. W
Viescas, John
Loney, Kevin
Martin, James
Cobb, Stephen
Jones, Edward
 
ناشر:
Microsoft Press
Prentice Hall
.Osborne McGraw-Hill
.Windcrest
Fox Software
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ال‍س‍ت‌
Microsoft Corporation
.Que Corp
SAMS
Prentice-Hall of India
Oxborne McGraw-Hill
.Microsoft Press
McGraw-Hill
Osborne McGraw-Hill
.Computer Science Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Teach Yourself Access 97 in 24 hours
Buchanan, Timothy ؛  U.S.A SAMS   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3B8‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
dbase IV language reference
Tehran موسسه خدمات فرهنگی انتشاراتی الست   ، 1370
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3D3‬,‭1370‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Foxbase+ Relational Database Management System Revision 2.10 Reference Manual
Ohio Fox Software   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3F69‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Database computers : principles, architectures, and techniques
Su, Stanley Y. W ؛  New York McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.S86‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Database management : objectives, system functions, and administration
Everest, Gordon C ؛  New York McGraw-Hill   ، 1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,E93‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
FoxPro programming
Pinter, Les ؛  Blue Ridge Summit, Pa .Windcrest   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,P52‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Principles of database systems
Ullman, Jeffrey D ؛  Rockville, Md .Computer Science Press   ، (1983) 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,U44‬,‭1983‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Data-base organization
Martin, James ؛  New Delhi Prentice-Hall of India   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.F5,M37‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
FoxPro 2, the complete reference
Jones, Edward ؛  Berkeley (Calif.) Osborne McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,J6423‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Using Reflex : the database manager
Cobb, Stephen ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,C624‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Oracle DBA handbook
Loney, Kevin ؛  Berkeley Oxborne McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L65‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
An X/Motif programmer's primer
Culwin, Fintan ؛  New York Prentice Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76‬,‭.C84‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Strategic data - planning methodologies
Martin, James ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall   ، 1982
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548,.2‬,‭.M343‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Access for Windows 95
Viescas, John ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,V554‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : developer's guide
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,D48‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : Quick reference
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,Q84‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : Installation guide and master index
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,I57‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Using access 2 for Windows
Jennings, Roger. ؛  Carmel, Ind .Que Corp   ، .1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,J469‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual FoxPro user's guide: version 3.0
[Readmond] Microsoft Corporation   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,U84‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Expert Database Systems:AGentle Introduction
Beynon-Davies,Paul ؛  London McGraw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.76‬,‭.B4E‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2