کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Database Management
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Access for Windos
Data structures (Computer science)
database management
Database management
Database Management
Database design
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Rudd, Anthony S
Drop, Rob.
Whittington, R. P.
Connolly, Thomas M.
Liskin, Miriam.
Griff, James R.
Lumblej, Joe
Mittra,Sitansu S.
Getz, ken
Rothwell,David M
Simpson, Alan
Korth,Henry F
Ceri,Stefano
Kerry, Ruth
 
ناشر:
Prentice-Hall, PTR
Published on behalf of Central Computer and Telecommunications Agency by Ellis Horwood
Microsoft Corporation
SAMS
Sybex
McGraw-Hill,Inc
crown copyright
Ellis Horwood
Addison Wesley Longman
s.m
Clarendon Press, Oxford University Press
McGraw-Hill
E. Horwood, Halsted Press
E. Horwood
Osborne McGraw-Hill
.Prentice-Hall International Inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب لاتین
 
 
Database System Concepts
Korth,Henry F ؛  Singapore McGraw-Hill,Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3K67‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Distributed databases:principles and systems
Ceri,Stefano ؛  Singapore McGraw-Hill   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3C386‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Databases:an introduction
Rothwell,David M ؛  London McGraw-Hill   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3R778‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
principles of relational database systems
Mittra,Sitansu S. ؛  U.S.A .Prentice-Hall International Inc   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3M57‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Database systems handbook
New York McGraw-Hill   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.O303D3‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
microsoft access 2 developers handbook
Getz, ken ؛ 
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3,.G4M‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
foxpro 2.6 for windows Developers Guide
New york SAMS   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.D3,.A335,.F6F‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Lan times Guide to SQL
Griff, James R. ؛  Berkeley McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.9‬,‭.G7L‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
dBASE IV 1.1 programmer's instant reference
Simpson, Alan ؛  San Francisco Sybex   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,S5683‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
dBase IV : the pocket reference
Liskin, Miriam. ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L5743‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Implementing practical DB2 applications
Rudd, Anthony S ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.D3,R84‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Integrating knowledge-based and database management systems
Kerry, Ruth ؛  New York Published on behalf of Central Computer and Telecommunications Agency by Ellis Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,K48‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Database systems : a practical approach to design, implementation, and management
Connolly, Thomas M. ؛  Harlow, England Addison Wesley Longman   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26C66‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Working with dBase languages
Drop, Rob. ؛  New York Ellis Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,D76‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Database systems engineering
Whittington, R. P. ؛  Oxford (England), New York Clarendon Press, Oxford University Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,W494‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
NCR decision mate V : Dr. Graph
s.l s.m   ، 19?
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,N36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
INFORMIX database administrator's survival guide
Lumblej, Joe ؛  Englewood Cliffs Prentice-Hall, PTR   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L86‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Data management standards
Norwich crown copyright   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D35,D37‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
User's Guide examples Microsoft Access Relational Database Management System for Windwos
U.S.A Microsoft Corporation   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.U8‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4