کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Derakhshani, Randi.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ری‌ دی‌ اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
درخ‍ش‍ان‍ی‌، رن‍دی‌
 
ناشر:
ع‍اب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی تری دی مکس ۲۰۱۳
درخشانی ، رندی ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭د۴۴ر۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
راهنمای کاربردی تری دی مکس ۲۰۱۳
تهران عابد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 854 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک