کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Dhillon, B. S.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‍ل‍ون‌ ، ب‍ال‍ب‍ی‍ر اس‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی ، روشها و راهکارها
دیلون ، بالبیر اس . ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭د۹‌ک۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک