کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Dorf, Richard C.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
 
پدیدآور:
درف‌، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای کنترل پیشرفته
درف ، ریچارد ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک