کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : E. Horwood, Halsted Press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
occam (Computer program language)
Microcomputers
Artificial intelligence - Data processing
Functions - Computer programs
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Database management
Organic compounds - Effect of radiation on
Computer networks
Dies (Metal-working) - Design and construction - Data processing
Algebras, Linear
Protective coatings
Business mathematics
Chromatographic analysis
Bioinorganic chemistry
Optical storage devices
Radiochemical analysis
Computer software - Testing
Teleconferencing - Psychological aspects
Data bases
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Harris, D. J
Pollitt, Arthur Steven
Tolgyessy, Juraj
Parrington, Norman
Wexler, John
Brewster, Ronald L
Gunasekera, J. S.
Griffel, D. H
Barrett, Rosalind
Hay, Robert Walker
Whiddett, Richard John
Ravindranath, B
Moshier, Stephen Lloyd Baluk
Bradley, Alan C
 
ناشر:
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
E. Horwood,, Halsted Press
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press
E. Horwood, Halsted Press, distributor
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Mathematics for business, management, and economics : a systems modelling approach
Harris, D. J ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5691‬,‭.H296‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in occam 2
Wexler, John ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.O2,W49‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Wear and corrosion resistant coatings by CVD and PVD
Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.V4713‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
POP-11 : a practical language for artificial intelligence
Barrett, Rosalind ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬,‭336‬,‭.B37‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
CAD/CAM of dies
Gunasekera, J. S. ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TS‬,‭253‬,‭.G79‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Communication systems and computer networks
Brewster, Ronald L ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.B74‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Implementation of small computer systems : case studies of applications
Whiddett, Richard John ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.W486‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Information storage and retrieval systems : origin, development, and applications
Pollitt, Arthur Steven ؛  Chichester, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,P65‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Methods and programs for mathematical functions
Moshier, Stephen Lloyd Baluk ؛  Chichester, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭331‬,‭.M84‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Optical storage for computers : technology and applications
Bradley, Alan C ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1635‬,‭.B73‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Principles and practice of chromatography
Ravindranath, B ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C4,R38‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Radioanalytical chemistry
Tolgyessy, Juraj ؛  Chichester (England), New York E. Horwood,, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭605‬,‭.T5913‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Bio-inorganic chemistry
Hay, Robert Walker ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press, distributor   ، 1984
شماره راهنما: ‭QP‬,‭531‬,‭.H29‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Organic radiation chemistry handbook
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭255.5‬,‭.R33,R3313‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2