کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : E. Horwood
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Artificial intelligence
occam (Computer program language)
Artificial intelligence - Data processing
C (Computer program language)
Mathematics - Study and teaching - Congresses
Database management
Language and languages - Computer-assisted instruction
Computer networks
Computer vision
Dies (Metal-working) - Design and construction - Data processing
Algebras, Linear
Protective coatings
Business mathematics
Engineering mathematics - Data processing
Computer software - Testing
Relational databases
Teleconferencing - Psychological aspects
 
پدیدآور:
Lucas, Robert
Rudd, Anthony S
Harris, D. J
Parrington, Norman
Wexler, John
Brewster, Ronald L
Gunasekera, J. S.
Tizzard, Keith
Townend, Malcolm Stewart
Griffel, D. H
Leith, Philip
Grill, Ernst
Barrett, Rosalind
Gottinger, Hans-Werner.
McCafferty, James D
Kenning, M.-M
 
ناشر:
E. Horwood, Halsted Press (distributor)
.E. Horwood, (distributed by) Halsted Press
E. Horwood
E. Horwood, Halsted Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Mathematics for business, management, and economics : a systems modelling approach
Harris, D. J ؛  Chichester (West Sussex), New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5691‬,‭.H296‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Concurrent programming in occam 2
Wexler, John ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.O2,W49‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Implementing practical DB2 applications
Rudd, Anthony S ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.D3,R84‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modelling, applications, and applied problem solving : teaching mathematics in a real context
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭12‬,‭.M63‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Relational databases : a methodical guide for practical design and implementation
Grill, Ernst ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,G75‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Computers and language learning : current theory and practice
Kenning, M.-M ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.28‬,‭.K43‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Formalism in AI and computer science
Leith, Philip ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.L43‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Artificial intelligence : a tool for industry and management
Gottinger, Hans-Werner. ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.G67‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Computer-aided engineering mathematics
Townend, Malcolm Stewart ؛  E. Horwood   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭345‬,‭.T68‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Human and machine vision : computing perceptual
McCafferty, James D ؛  New York E. Horwood   ، 1990
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1632‬,‭.M364‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Understanding software testing
Parrington, Norman ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.T48,P37‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Wear and corrosion resistant coatings by CVD and PVD
Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.76‬,‭.V4713‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
POP-11 : a practical language for artificial intelligence
Barrett, Rosalind ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1985
شماره راهنما: ‭Q‬,‭336‬,‭.B37‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
C for professional programmers
Tizzard, Keith ؛  New York E. Horwood   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C15,T598‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Database applications using Prolog
Lucas, Robert ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,L82‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Linear algebra and its applications
Griffel, D. H ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.G745‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Applications and modelling in learning and teaching mathematics
Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press (distributor)   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭11‬,‭.A66‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
CAD/CAM of dies
Gunasekera, J. S. ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TS‬,‭253‬,‭.G79‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Communication systems and computer networks
Brewster, Ronald L ؛  Chichester, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.B74‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Computer-based group communication : the AMIGO activity model
Chichester, West Sussex, England, New York, N.Y .E. Horwood, (distributed by) Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.5‬,‭.C638‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3