کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electric current converters
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Distributed generation of electric power
Electric power transmission, Direct current
Commutation (Electricity)
Electric power transmission- Direct current
Electric power distribution
Power electronics
Electric inverters
Electric current converters
 
پدیدآور:
Dokic , Branko L.
Sood, Vijay K.,1945-
Yazdani, Amirnaser,1972-
Maniktala, Sanjaya.
Zhong, Qing-Chang.
Keyhani, Ali,1942-
Karady, George G.
Ioinovici, Adrian,1950-
Teodorescu, Remus.
Keyhani, Ali
Mohan, Ned
 
ناشر:
John Wiley & Sons, Ltd,
CRC Press/Taylor & Francis
J. Wiley,
Elsevier/Newnes
John Wiley & Sons Inc.,
Springer
Wiley,
Wiley
CRC Press/Taylor & Francis,
IEEE Press/John Wiley,
Kluwer Academic Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Power electronics : converters, applications, and design
Mohan, Ned ؛  New York Wiley   ، 1995
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7881.15‬,‭.M64‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Troubleshooting switching power converters
Maniktala, Sanjaya. ؛  Amsterdam ; Boston Elsevier/Newnes   ، 2008
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7872‬,‭.C8,M26‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
HVDC and FACTS controllers
Sood, Vijay K.,1945- ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
HVDC transmission
Singapore ; Hoboken, NJ Wiley,   ، c2009
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3111‬,‭.H845‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Self-commutating converters for high power applications
Chichester, West Sussex, U.K. ;Hoboken, NJ J. Wiley,   ، c2009
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2281‬,‭.S45‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Grid converters for photovoltaic and wind power systems
Teodorescu, Remus. ؛  Chichester ;Hoboken Wiley,   ، 2011
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭7872‬,‭.C8,T46‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Voltage-sourced converters in power systems
Yazdani, Amirnaser,1972- ؛  Hoboken, N.J. IEEE Press/John Wiley,   ، c2010
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1007‬,‭.Y39‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
HVDC and FACTS controllers
Sood, Vijay K.,1945- ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭3111‬,‭.S6‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Integrated power electronic converters and digital control
Boca Raton CRC Press/Taylor & Francis,   ، c2009
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7872‬,‭.C8I58‬,‭2009‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Integration of green and renewable energy in electric power systems
Keyhani, Ali ؛  USA Wiley   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭1006‬,‭.K44‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Integrated power electronic converters and digital control
Boca Raton CRC Press/Taylor & Francis   ، 2009
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭7872‬,‭.C8I58‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Integration of green and renewable energy in electric power systems
Keyhani, Ali ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭1006‬,‭.K44‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Large scale renewable power generation
NewYork Springer   ، 2014
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1096‬,‭.l37‬,‭2014‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Power electronics
Dokic , Branko L. ؛  Switzerland Springer   ، 2015
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7881.15‬,‭.B82‬,‭2015‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Integration of green and renewable energy in electric power systems /
Keyhani, Ali,1942- ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭1006‬,‭.K44‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Integration of green and renewable energy in electric power systems /
Keyhani, Ali,1942- ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭1006‬,‭.K44‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Integrated power electronic converters and digital control
Boca Raton CRC Press/Taylor & Francis,   ، c2009
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭7872‬,‭.C8,I58‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Control of power inverters in renewable energy and smart grid integratio
Zhong, Qing-Chang. ؛  Chichester, West Sussex John Wiley & Sons, Ltd,   ، [2013]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7872‬,‭.C8‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Power electronics and energy conversion system
Ioinovici, Adrian,1950- ؛  Chichester, West Sussex ;Hoboken Wiley,   ، 2013-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7881.15‬,‭.I59‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Electrical energy conversion and transpor
Karady, George G. ؛  Hoboken, New Jersey John Wiley & Sons Inc.,   ، [2013]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.K36‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2