کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electric power production - Economic aspects
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electric power production
Electric power production - Economic aspects
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
Berrie, Tom W
م‍ن‍ظور، داوود، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)، ان‍ت‍ش‍ارات‌
RFF Press,
P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Power system economics
Berrie, Tom W ؛  London P. Peregrinus on behalf of the Institution of Electrical Engineers   ، 1983
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.B45‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Harnessing renewable energy in electric power systems
Washington, DC RFF Press,   ، c2010
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.H37‬,‭2010‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازار برق ایران رویکرد پویایی سیستمی
منظور، داوود، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )، انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۶‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک