کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electromagnetic theory
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electromagnetic theory- Mathematics
Electromagnetic theory
Electromagnetic compatibility
Maxwell equations
 
پدیدآور:
Dudley, Donald G.
Fitzpatrick, Richard
Lonngren, Karl E.(Karl Erik),1938-
Plonus, Martin A.
KIP. Arthur F
Toh, Tze-Chuen
Hayt, William Hart
Wait, James R
Vanderlinde, Jack.
Ramo, Simon
Reitz, John R
 
ناشر:
IEEE Press
.Addison-Wesley
McGraw-Hill Book Co
CRC Press
McGraw-Hill,
Infinity Science Press
SciTech Pub.,
McGraw-Hill
Wiley
John Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Engineering electromagnetics
Hayt, William Hart ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، .1981
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.H39‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Fields and waves in communication electronics
Ramo, Simon ؛  New York John Wiley   ، 1965
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.R2F‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of electricity and magnetism
KIP. Arthur F ؛  London McGraw-Hill   ، 1984
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.K5F‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of electromagnetic theory
Reitz, John R ؛  Reading, Mass .Addison-Wesley   ، 1979
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.R4‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Applied electromagnetics
Plonus, Martin A. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1978
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.P73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electromagnetic wave theory
Wait, James R ؛  New York Wiley   ، 1985
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.W24‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of electromagnetics with MATLAB
Lonngren, Karl E.(Karl Erik),1938- ؛  Raleigh, NC SciTech Pub.,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670.6‬,‭.L56‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Classical electromagnetic theory
Vanderlinde, Jack. ؛  New York Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,QC‬,‭670‬,‭.V28‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Maxwell's equations and the principles of electromagnetism
Fitzpatrick, Richard ؛  Hingham, Mass. Infinity Science Press   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,QC‬,‭670‬,‭.F545‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Engineering electromagnetics
Hayt, William Hart ؛  Boston McGraw-Hill,   ، c2001
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QC‬,‭670‬,‭.H39‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical foundations for electromagnetic theory
Dudley, Donald G. ؛  New York IEEE Press   ، 1994
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QC‬,‭670‬,‭.D79‬,‭1994‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Electromagnetic Theory for Electromagnetic Compatibility Engineers
Toh, Tze-Chuen ؛  Boca Raton, FL CRC Press   ، 2013
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک