کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electronics - Handbooks, manuals, etc
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Radio- Handbooks, manuals, etc
Electronics - Handbooks, manuals, etc
Digital electronics - Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Markus, John
Clifford, Martin
 
ناشر:
Newnes-Butterworths
McGraw-Hill
Butterworths
Tab Books
H.W. Sams
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Master handbook of electronic tables and formulas
Clifford, Martin ؛  Blue Ridge Summit, PA Tab Books   ، 1984
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7825‬,‭.C56‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Digital circuits ready-reference
Markus, John ؛  New York McGraw-Hill   ، 1982
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7868‬,‭.D5,M32‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Electronics engineers' handbook
New York McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7825‬,‭.E34‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Handbook for electronics engineering technicians
New York McGraw-Hill   ، 1976
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7825‬,‭.H37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Electronics engineer's reference book
London Newnes-Butterworths   ، 1976
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7825‬,‭.E35‬,‭1976‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electronics engineer's reference book
London, Boston Butterworths   ، 1983
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7825‬,‭.E36‬,‭1983‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Reference data for engineers
Indianapolis, Ind., U.S.A. H.W. Sams   ، c1985-
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭6552‬,‭.F4‬,‭1985‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک