کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Emeryville
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer security
Microcomputers
Seagate Crystal reports
Internet(Computer Network)
 
پدیدآور:
Dhanjani, Nitesh.
Gralla, Preston
Lambert,Nevin
Harper, Annette.
 
ناشر:
Ziff-Davis
.McGraw-Hill/Osborne
McGraw-Hill/Osborne
ZD
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
How Intranets Work
Gralla, Preston ؛  Emeryville Ziff-Davis   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57G7‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
PC Week:Microsoft windows NT security(system administrator's guide)
Lambert,Nevin ؛  Emeryville ZD   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D49L3‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Crystal Reports 9 on Oracle
Harper, Annette. ؛  Emeryville, Calif .McGraw-Hill/Osborne   ، ,c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5719‬,‭.H358‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Linux and UNIX security portable reference
Dhanjani, Nitesh. ؛  Emeryville, Calif. McGraw-Hill/Osborne   ، 2003
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.A25D52‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک