کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Ethernet (Local area network system)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Ethernet (Local area network system)
 
پدیدآور:
Spurgeon, Charles(Charles E.)
Joseph, Vinod.
Spurgeon, Charles E.
 
ناشر:
O'Reilly Media,
O'Reilly,
O'Reilly
ISTE ;Hoboken, NJ :Wiley,
Morgan Kaufmann,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Ethernet
Spurgeon, Charles(Charles E.) ؛  Cambridge, MA O'Reilly   ، 2000
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.8‬,‭.E83S67‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Network convergenc
Joseph, Vinod. ؛  Boston Morgan Kaufmann,   ، c2014
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.383‬,‭.J68‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Synchronous Ethernet and IEEE 1588 in telecom
London ISTE ;Hoboken, NJ :Wiley,   ، 2013
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8‬,‭.E83,S96‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Ethernet
Spurgeon, Charles E. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2014
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.8‬,‭.E83‬,‭2014‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Ethernet switches
Spurgeon, Charles(Charles E.) ؛  Sebastopol, CA O'Reilly Media,   ، c2013
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.8‬,‭.E83S8‬,‭2013‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک