کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Franklin
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
Feedback control systems
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، س‍ام‍وئ‍ل‌ اس‌.
Franklin
ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ک‍ی‍ت‌
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌
س‍ائ‍س‍ی‌، ک‍ت‍اب‌ غ‍زال‌
.Addison-Wesley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Feedback control of dynamic systems
Franklin ؛  Reading, Mass .Addison-Wesley   ، 1986
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭216‬,‭.F723‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
B.NETVبرای توسعه گران
فرانکلین ، کیت ؛  تهران سائسی ، کتاب غزال   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شادکامی
فرانکلین ، ساموئل اس . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۹‌ف۳۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک