کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Garland, Harry
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍ارل‍ن‍د، ه‍ری‌
 
ناشر:
ص‍دوق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر طراحی سیستم ریزپرداز
گارلند، هری ؛  تهران صدوق   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵‬,‭‌گ۳۲۷۱۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک