کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Glover, J. Duncan
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
گ‍لاور، دان‍ک‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و طراحی سیستم های قدرت
گلاور، دانکن ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌گ۸‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک