کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Grand Rapids, MI
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Pascal (Computer program language)
Microcomputers
Operating systems (Electronic computers)
System programming (Computer science)
 
پدیدآور:
Sasse, Volker
Tischer, Michael
 
ناشر:
Abacus
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Turbo Pascal internals for developers
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P2,T57‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
PC system programming for developers
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.66‬,‭.T57‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
PC intern
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.T545‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Stepping up to DR DOS 6.0
Sasse, Volker ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S356‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
PC intern system programming : the encyclopedia of programming know how
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.T545‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک