کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Hahn, Harley
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌( ش‍ب‍ک‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ن‍ش‍ان‍ی‍ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ان‍س‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internt
هان ، هارلی ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هارلی هان اینترنت را آموزش می دهد
هان ، هارلی ؛  تهران سانسی , کتاب غزال   ، ۱۳۷۹ ,
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ه۲۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع طلایی اینترنت [ Yellow page یلوپیج ]
هان ، هارلی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‍ه۲‌م۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک