کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Homewood, Ill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Marketing - Management
Marketing
Finance, Public - United States
Corporations - Finance
Business enterprises - Finance
Financial statements
 
پدیدآور:
Higgins, Robert C.
Rosen, Harvey S.
Ness, Thomas E
Cravens, David W.
Bernstein, Leopold A.
 
ناشر:
.R.D. Irwin
Richard D. irwin
.Irwin
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Financial statement analysis : theory, application, and interpretation
Bernstein, Leopold A. ؛  Homewood, Ill .R.D. Irwin   ، 1989
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5681‬,‭.B46‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Marketing management
Cravens, David W. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1987
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.13‬,‭.C684‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Strategic financial management
Homewood, Ill .Irwin   ، 1988
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.S765‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Public finance
Rosen, Harvey S. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1988
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭257.2‬,‭.R67‬,‭1988‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Marketing : a decision game in action
Ness, Thomas E ؛  Homewood, Ill Richard D. irwin   ، 1984
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.N48‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Analysis for financial management
Higgins, Robert C. ؛  Homewood, Ill .Irwin   ، 1989
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.H496‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک