کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Horngren, Charles T.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ه‍ورن‌ گ‍رن‌، چ‍ارل‍ز ت‍ی‌
 
ناشر:
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
هورن گرن ، چارلز تی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‍ه۸۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک