کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Hughes, Richard L.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍وز، ری‍چ‍ارد
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
به سوی رهبری استراتژیک
هیوز، ریچارد ؛  اصفهان موسسه علمی دانش پژوهان برین ، انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷/۷‬,‭‍ه۹۴‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک