کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Internet Programming
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
internet(computer network)
Microsoft visual basic
Internet Utilities 2000 Professional Edition
XML (document markup language)
Internet programming
Internet Programming
Internet And Web Builder .Volume(2)
Web site development
Electronic data processing personnel- Certification
internet (computer network)
Microsoft.net framework
 
پدیدآور:
Magee, Stan
Hillier, Scot
Amundsen, Michael
Ben-Natan, Ron
LaOr, Ofer
Pullen, J. Mark
Hobuss, James J
Michell, Scott
Franklin, Carl
Duthie, G. Andrew
Ellsworth,jill
McManus, Jeffrey P.
Ablan, Jerry
Chappell, David
 
ناشر:
Addison Wesley
Microsoft Press
Prentice Hall
.sams net
Sams
McGraw-Hill Osborne
Samas
McGraw-Hill
Wiley
John Wiley
Addison-Wesley
Artech House
Microsoft press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Building Oracle web sites
Hobuss, James J ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.H64‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Programming Active Server Pages
Hillier, Scot ؛  Washington Microsoft Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.H55‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Corba on the web
Ben-Natan, Ron ؛  New York McGraw-Hill   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.625,.846‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
CGI Programming with visual basic 5
LaOr, Ofer ؛  New York McGraw-Hill   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.B3L365‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Visual basic 6.0 internet programming
Franklin, Carl ؛  John Wiley   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.B3,.F725‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself active server pages 3.0 in 21 days
Michell, Scott ؛  Indianapolis Sams   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.M5S3‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The internet 1997 unleashed
Ellsworth,jill ؛  U.S.A .sams net   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.E55‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Developing Intranet Applications with Java TM
Ablan, Jerry ؛  U.S.A .sams net   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.A2‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Guide to standards and specifications for
Magee, Stan ؛  Boston Artech House   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.M317‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Understanding internet protocols through hands-on programming
Pullen, J. Mark ؛  New York Wiley   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.P85‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
XML
New Jersey Prentice Hall   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94,X45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of Web applications using .NET and XML
USA Prentice Hall   ، 2002
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.888‬,‭.F86‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Understanding .NET: a tutorial and analysis
Chappell, David ؛  Boston Addison Wesley   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.C47‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
ASP .NET for developers
Amundsen, Michael ؛  [Indianapolis] Sams   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.625‬,‭.A458‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Visual Basic .NET Developer's guide to ASP .NET, XML and ADO .NET
McManus, Jeffrey P. ؛  Boston Addison-Wesley   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.625‬,‭.M35‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
ASP. NET
Indianapolis, ind Samas   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.A87‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft ASP.NET step by step
Duthie, G. Andrew ؛  Washington Microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.D88‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Internet And Web Builder .Volume(2)
شماره راهنما: 99 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Internet Utilities 2000 Professional Edition
شماره راهنما: 121 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده لاتین
 
 
MCAD/MCSD XML Web services and server components development with Visual Basic .NET study guide (exam 70-310)
New York McGraw-Hill Osborne   ، ,c2003
شماره راهنما: 21 B
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3