کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Kotler, Philip.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ - م‌.
 
ناشر:
ادب‍س‍ت‍ان‌
آم‍وخ‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱- ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م . ؛  اصفهان آموخته   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ، ۱۹۳۱ - م . ؛  اصفهان آموخته   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک