کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : MS-DOS (Computer file)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Windows
Operating systems (Computers)
MS-DOS (Computer file)
Utilities (Computer programs)
 
پدیدآور:
Jamsa, Kris
لآلآلآلآ Hyman, Michael I
 
ناشر:
Microsoft
Osborne McGraw-Hill
Zenith Data Systems,
.Management Information Source
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Advanced DOS : memory-resident utilities, interrupts, and disk management with MS- and PC-DOS
لآلآلآلآ Hyman, Michael I ؛  Portland, Or .Management Information Source   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,H96‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
DOS: secrets, solutions, shortcuts
Jamsa, Kris ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,J35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
User's Guide :Microsoft Windows and MS_DOS 6
United States Microsoft   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭O.63,.U73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft MS-DOS version 5.0
St. Joseph, Mich. Zenith Data Systems,   ، c1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63M48918‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک