کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : MacKay, Ian.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ک‍ی‌، ای‍ان‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۳۵شیوه کنترلی برای توسعه و بهسازی منابع انسانی
مکی ، ایان ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۷۵‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک