کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Macmillan Computer Publishing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
internet (computer network)
C++(computer program language)
XML ( Document MArkup language)
 
پدیدآور:
Gralla, Preston
Pillips,Lee Anne
Liberty,Jesse
 
ناشر:
.Ziff-Davis Press, An Inprint of Macmillan Computer publishing U.S.A
Macmillan Computer Publishing
Macmillan Computer publishing
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
How the internet works all new edition
Gralla, Preston ؛  U.S.A .Ziff-Davis Press, An Inprint of Macmillan Computer publishing U.S.A   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭G7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Theach yourself ANSI C++ in 21 days
Liberty,Jesse ؛  United States of America Macmillan Computer Publishing   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,L5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Special edition using XML
Pillips,Lee Anne ؛  Indianapolis, In Macmillan Computer publishing   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭H94 P5‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک