کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Mano, M. Morris
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - س‍اخ‍ت‍ار
 
پدیدآور:
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
Mano, M. Morris
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتالی
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر مزامیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 75 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( :مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )با مقدمهای برVerilog HDL
مانو، ام .موریس ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 1162 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک