کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Mc Grow Hill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Word processing
SQL plus (computer program language)
system analysis
Networking Handbook
JAVA (computer program language)
database management
Automatic Control
Electrical engineering
 
پدیدآور:
Eswar, U.S.
Clement, Preston R.
Maso, Brian
MC clanahan, David
mattison, rob
Toledo Hugo, Jr.
Modell, Martin E.
Gonzalez,Jean
 
ناشر:
Tata Mc Grow- Hill
Mc Grow-Hill
Mc Grow Hill
mc Grow-Hill
Mitchell Mc Grow Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Data warehousing : strategies, technologies, and techniques
mattison, rob ؛  New York mc Grow-Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭D3,M3872‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
A professional's guide to systems analysis
Modell, Martin E. ؛  New York Mc Grow Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88,M64‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
oracle Developer's guide
MC clanahan, David ؛  New York Mc Grow Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S62,.C4‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Oracle networking
Toledo Hugo, Jr. ؛  New York Mc Grow-Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S62,T6‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The visual J++ Handbook
Maso, Brian ؛  New York Mc Grow Hill   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,M3‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of Electrical Motor Control Systems
Eswar, U.S. ؛  New Delhi Tata Mc Grow- Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.E8‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Begining Microsoft Word 5.0
Gonzalez,Jean ؛  New York Mitchell Mc Grow Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭Z‬,‭52.5‬,‭.G6B‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Networking Handbook
Mc Grow-Hill   ،
شماره راهنما: 206 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Electrical engineering science
Clement, Preston R. ؛  London Mc Grow Hill   ، 1960
شماره راهنما: ‭TK‬,‭145‬,‭.C56‬,‭1960‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک