کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGRAW-HILL Book company Europe
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
VAX/VMS
 
پدیدآور:
de Chernatony,L.(Leslie)
 
ناشر:
McGRAW-HILL Book company Europe
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
A user guide to the VAX/VMS system
de Chernatony,L.(Leslie) ؛  England McGRAW-HILL Book company Europe   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63D43‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک