کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill Book Co
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Radiative transfer - Tables
Electronic circuits
Chemical reactors - Design and construction
Control theory
Advertising
Electromagnetic theory
Structural dynamics - Data processing
Polymers and polymerization
Pavements, asphalt
Pascal (Computer program language)
Strategic planning
Fluid mechanics - Encyclopedias
Automatic checkout equipment - Cost effectiveness
Electric engineering
Building materials
Science - Dictionaries
Electric machinery
Physical metallurgy
Optical communications
Corporate culture
 
پدیدآور:
Cherin, Allen H
Shah, Yatish T
Avner, Sidney H
Symonds, Alan
Power, Henry M
Ward, Malcolm Russell
Drennan, David
Tremblay, Jean-Paul
Howell, John R
Hayt, William Hart
Levy, Samuel
Morden, Tony
Millman, Jacob
White, Roderick
Wallace, Hugh A
Smith, Ronald C.
Davis, Brendan.
Rodriguez, Ferdinand
 
ناشر:
McGraw-Hill International Book co
Gregg Division, McGraw-Hill Book Co
McGraw-Hill Book Co.(UK)
McGraw-Hill Book Co
McGraw-Hill Book co
McGraw-Hill International Book Co
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Transforming company culture : getting your company from where you are now to where you want to be
Drennan, David ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co   ، .1992
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.D74‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Business strategy and planning : text and cases
Morden, Tony ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co   ، .1993
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.28‬,‭.M646‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
McGraw-Hill dictionary of scientific and technical terms
New York McGraw-Hill Book Co   ، .1989
شماره راهنما: ‭Q‬,‭123‬,‭.M34‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Advertising : what it is and how to do it
White, Roderick ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co   ، .1993
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5823‬,‭.W468‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to dynamics and control
Power, Henry M ؛  London McGraw-Hill Book Co   ، 1978
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.3‬,‭.P69‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Programming in Pascal
Tremblay, Jean-Paul ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، .1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.P2,T72‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Engineering electromagnetics
Hayt, William Hart ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، .1981
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.H39‬,‭1981‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Fluid mechanics source book
New York McGraw-Hill Book Co   ، .1988
شماره راهنما: ‭TA‬,‭357‬,‭.F582‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Materials of construction
Smith, Ronald C. ؛  New York Gregg Division, McGraw-Hill Book Co   ، .1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭403‬,‭.S595‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The component element method in dynamics : with application to earthquake and vehicle engineering
Levy, Samuel ؛  New York McGraw-Hill International Book Co   ، .1976
شماره راهنما: ‭TA‬,‭654‬,‭.L47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Principles of polymer systems
Rodriguez, Ferdinand ؛  Auckland McGraw-Hill International Book co   ، 1982
شماره راهنما: ‭TP‬,‭156‬,‭.P6,R62‬,‭1982‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Gas-fluid-solid reactor design
Shah, Yatish T ؛  London, New York McGraw-Hill International Book Co   ، .1979
شماره راهنما: ‭TP‬,‭157‬,‭.S38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
A catalog of radiation configuration factors
Howell, John R ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، .1982
شماره راهنما: ‭QC‬,‭320.4‬,‭.H69‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to physical metallurgy
Avner, Sidney H ؛  Auckland McGraw-Hill Book Co   ، .1974
شماره راهنما: ‭TN‬,‭690‬,‭.A86‬,‭1974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
The economics of automatic testing
Davis, Brendan. ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co.(UK)   ، 1982
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7895‬,‭.A8,D38‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
An Introduction to optical fibers
Cherin, Allen H ؛  Auckland McGraw-Hill Book co   ، 1983
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.59‬,‭.C48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Electrical power equipment and measurements : with heavy current electrical applications
Symonds, Alan ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co   ، .1980
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2000‬,‭.S98‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to electrical engineering
Ward, Malcolm Russell ؛  London, New York McGraw-Hill Book Co   ، .1978
شماره راهنما: ‭TK‬,‭145‬,‭.W28‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Asphalt pavement engineering
Wallace, Hugh A ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، .1967
شماره راهنما: ‭TN‬,‭850‬,‭.W34‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Electronic devices and circuits
Millman, Jacob ؛  New York McGraw-Hill Book Co   ، c1967
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7870‬,‭.M54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2