کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : McGraw-Hill book company
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
VAX/VMS
Electronic digital computers - Programming
Electric transformers
لآلآلآلآ-United states - Economic conditions - 1981
Electronic Instruments
System design
Electric apparatus and appliances - Handbooks, manuals, etc
 
پدیدآور:
Gibbs, J B
McPartland, Joseph F
Eva, Malcolm
de Chernatony,L.(Leslie)
Madnick, Stuart
 
ناشر:
McGraw-Hill Book Company
McGraw-Hill International Book Company
McGRAW-HILL Book company Europe
McGraw-Hill book company
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
A user guide to the VAX/VMS system
de Chernatony,L.(Leslie) ؛  England McGRAW-HILL Book company Europe   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63D43‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Basic electronic instrument handbook
New York McGraw-Hill book company   ، 1972
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7878.4‬,‭.B37‬,‭1972‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
SSADM version 4: a user's guide
Eva, Malcolm ؛  London McGraw-Hill Book Company   ، 1994
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.S88E9‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Managing America's economic explosion
New York McGraw-Hill Book Company   ، 1961
شماره راهنما: ‭HC‬,‭106.8‬,‭.M36‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Operating systems
Madnick, Stuart ؛  Aucklandge Summit, PA McGraw-Hill International Book Company   ، 1974
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.M33‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electrical equipment manual
McPartland, Joseph F ؛  New York McGraw-Hill Book Company   ، 1965
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2184‬,‭.M36‬,‭1965‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Transformers : principles and applications
Gibbs, J B ؛  New York McGraw-Hill Book Company   ، 1950
شماره راهنما: ‭TK‬,‭2792‬,‭.G62‬,‭1950‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک