کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microcomputers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Hydraulic engineering - Data processing
Electric power systems-Data Processing
Minicomputers
Microcomputers
System programming (Computer science)
Microcomputers - Buses
Microcomputers - Handbooks, manuals, etc
COBOL (Computer program language)
Microprocessors
IBM microcomputers
Integrated circuits - Large scale integration
Fluid power technology - Computer simulation
BASIC (Computer program language)
IBM microcomputers - Programming
Electronic control
 
پدیدآور:
Burton, D. P
Korn, Granino Arthur
Hartley, Michael G
Norton, Peter
Schneider, David I
Givone, Donald D
Watton
Whiddett, Richard John
Heiserman, David L
Bodner, Michael Simon
Price, Wilson T
Mead, Carver
Glover, J. Duncan
Tischer, Michael
Grauer, Robert T
 
ناشر:
Abacus
PWS-KENT
.Prentice-Hall
TAB Professional and Reference Books
.Addison-Wesley
Brady Communications Co
Brady, Distributed by Prentice Hall Trade
American Society of Civil Engineers
Prentice-Hall
McGraw-Hill
E. Horwood, Halsted Press
Macmillan Education
.Mitchell Pub
.Analog Devices, inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Power system analysis and design :With Personal Computer Applications
Glover, J. Duncan ؛  Boston PWS-KENT   ، 1989
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1005‬,‭.G57‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microcomputer applications handbook
New York McGraw-Hill   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.M521674‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessors/microcomputers : an introduction
Givone, Donald D ؛  New York McGraw-Hill   ، 1980
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.G516‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Programming in BASIC for personal computers
Heiserman, David L ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice-Hall   ، 1981
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H44‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of BASIC for the IBM PC, XT, AT, PS/2, and compatibles
Schneider, David I ؛  New York Brady, Distributed by Prentice Hall Trade   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.I1015,S36‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microcomputer applications
Grauer, Robert T ؛  New York McGraw-Hill   ، (1988), 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.G683‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Guidelines of PC-based data acquisition systems for hydraulic engineering
New York American Society of Civil Engineers   ، 1993
شماره راهنما: ‭TC‬,‭157,.8‬,‭.G85‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Inside the IBM PC
Norton, Peter ؛  New York, NY Brady Communications Co   ، .1986
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.8‬,‭.I2594,N67‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Micro to mainframe data interchange
Bodner, Michael Simon ؛  Blue Ridge Summit, PA TAB Professional and Reference Books   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.B567‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessor systems handbook
Burton, D. P ؛  Norwood, Mass .Analog Devices, inc   ، .1977
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7888.3‬,‭.B86‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Microprocessors and small digital computer systems for engineers and scientists
Korn, Granino Arthur ؛  New York McGraw-Hill   ، 1977
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.K67‬,‭1977‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
PC system programming for developers
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.66‬,‭.T57‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Mini and microcomputer systems
Hartley, Michael G ؛  Hampshire Macmillan Education   ، 1988
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.H37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Modern COBOL programming : 1985 standard with microcomputers
Price, Wilson T ؛  Santa Cruz, Calif .Mitchell Pub   ، .1987
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C25,P746‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
PC intern
Tischer, Michael ؛  Grand Rapids, MI Abacus   ، 1992
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.T545‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Implementation of small computer systems : case studies of applications
Whiddett, Richard John ؛  Chichester, West Sussex, England, New York E. Horwood, Halsted Press   ، 1989
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.W486‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Fluid power systems : modeling, simulation, analog and microcomputer control
Watton ؛  New York Prentice-Hall   ، 1989
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭843‬,‭.W38‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Digital bus handbook
New York McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7895‬,‭.B87,D54‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Electronic power control and digital techniques
New York McGraw-Hill   ، 1976
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7881.2‬,‭.E42‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to VLSI systems
Mead, Carver ؛  Reading, Mass .Addison-Wesley   ، 1980
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭7874‬,‭.M37‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3