کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Microsoft Press
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
GW-BASIC (Computer program language)
JAVA (computer program language)
Basic(Computer Program Language
Business - Computer programs
Internet programming
microsoft Windows NT
Microsoft Windows 95
Operating systems (Computers)
C++ (Computer program language)
Microsoft Access for Windows
client/server computing
Electronci data processing-Distributed processing
BASIC (Computer program language)
Data base management
Microsoft Visual C++
Computer networks - Programmed instruction
database management--programed instruction
 
پدیدآور:
Microsoft Corporation
Hillier, Scot
Spencer, kenneth L
Dehlin,Joel P.
Stinson, Craig
Russel,charlie
Davis, Stephen R.
Eddon, Guy
Pfaffenberger, Bryan
Kruglinski, David
Viescas, John
Pallmann, David
Halvorson, Michael
 
ناشر:
microsoft press
Microsoft Press
.Microsoft press
.Microsoft Press
Microsoft Press, Distributed to the book trade in the U.S. by Harper
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب لاتین
 
 
Programming Active Server Pages
Hillier, Scot ؛  Washington Microsoft Press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.625‬,‭.H55‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Inside Distributed COM
Eddon, Guy ؛  Washington Microsoft Press   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D5E33‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Programming Bots, Spiders, and Intelligent Agents in Microsoft Visual C++
Pallmann, David ؛  Washington Microsoft Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.C153,.P353‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft GW-BASIC : interpreter user's guide
Microsoft Press, Distributed to the book trade in the U.S. by Harper   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.G25,M53‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Running microsoft Windows 95
Stinson, Craig ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S755‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Access for Windows 95
Viescas, John ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,V554‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Inside Visual C++
Kruglinski, David ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,K87‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual C++ Programmer's references
Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,M53‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Networking essentials: Hands-on self-paced trainging for local and wide area networks
Microsoft Corporation ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.M5473‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Learn visual BASIC now
Halvorson, Michael ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H3354‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Windows 95 Internet kit: the easiest and best way to connect to the Internet
Pfaffenberger, Bryan ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,P6387‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : developer's guide
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,D48‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : Quick reference
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,Q84‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft visual FoxPro version 3.0 : Installation guide and master index
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M52,I57‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft office resource kit: for windows 95
Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.2‬,‭.M476‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Object Programming With Visual Basic4
Dehlin,Joel P. ؛  Washington Microsoft Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.B3,.D4O‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
client/server programming with Microsoft Visual Basic
Spencer, kenneth L ؛  U.S.A .Microsoft press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.C55,S74‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft SQL server training:hands- on self-paced training kit for version 6.5
New York microsoft press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,M5738‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
learn JAVA Now
Davis, Stephen R. ؛  U.S.A .Microsoft press   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,D38‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Windows NT Server 4.0,the Essential Guide for Adminstrators,Systems Engineers, and IS Professionals
Russel,charlie ؛  Washington microsoft press   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W5,R8‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7