کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Project
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft project
Microsoft Project
Project management- Computer programs
 
پدیدآور:
Pyron, Tim
Biafore, Bonnie.
Muir, Nancy
Marmel, Elaine J.
Chatfield, Carl S.
 
ناشر:
Microsoft Press
Pogue Press/O'Reilly
Que
Wiley Pub.
Wiley
SAMS,
sams
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Using for Windows 95
Carmel Que   ، 1996
شماره راهنما: ‭T‬,‭56,.8‬,‭.P98‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself microsoft project 2000 in 24 hours
Pyron, Tim ؛  Indianapolis sams   ، 2000
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭.P75,P96‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project Server 2007 unleashed
Indianapolis, Ind. SAMS,   ، 2008
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75,M5315‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Office Project Server 2007 unleashed
Indianapolis, Ind. SAMS,   ، 2008
شماره راهنما: 195 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Project 2010 step by step
Chatfield, Carl S. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75C4653‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Project 2010 for dummies
Muir, Nancy ؛  Hoboken, NJ Wiley Pub.   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75M83‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2003 bible
Marmel, Elaine J. ؛  Hoboken, NJ Wiley Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75M3692‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Office Project 2007 for dummies
Muir, Nancy ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75M82‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Project 2010
Biafore, Bonnie. ؛  Beijing ; Cambridge Pogue Press/O'Reilly   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HD‬,‭69‬,‭.P75B514‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک