کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Visual studio
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Visual Studio 2000
Beginnig visual c
Microsoft Visual studio
Web databases
Microsoft Visual Studio
 
پدیدآور:
Marshall, Donis
Chandrasekara, Chaminda,author
Mueller, John
Pelland, Patrice.
Mackey, Alex.
Naboulsi, Zain.
Rahmel, Dan
 
ناشر:
Microsoft Press
Micro Soft
Wiley
O'Reilly Media
Microsoft
Osborn/McGraw-Hill
Apress, Inc. ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer Verlag,
John Wiley and Sons Inc.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Building Web database applications with visual studio 6
Rahmel, Dan ؛  Berekley Osborn/McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭W43 R34‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Visual Studio 2000
Microsoft   ، 2000
شماره راهنما: 68 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
Visual Studio 2005 sp1 with MSDN Library
usa Micro Soft   ، 2005
شماره راهنما: 399 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Mastering Web Development with Microsoft Visual Studio 2005
Mueller, John ؛  Indianapolis, IN Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭5105.8885‬,‭.M57M84‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Parallel programming with Microsoft Visual Studio 2010, step by step
Marshall, Donis ؛  Sabastopol, Calif. O'Reilly Media   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.642‬,‭.M385‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Moving to microsoft visual studio 2010
Pelland, Patrice. ؛  Redmond, WA Microsoft Press   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Coding faster
Naboulsi, Zain. ؛  [Redmond, WA] Microsoft Press   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭5105.8885‬,‭.M57N33x‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Introducing .NET 4.0 with Visual studio 2010
Mackey, Alex. ؛  [Berkeley, CA] Apress, Inc. ; New York : Distributed to the book trade worldwide by Springer Verlag,   ، c2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.625‬,‭.M316‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Professional application lifecycle management with visual studio 201
Indianapolis, Indiana John Wiley and Sons Inc.,   ، 2014
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.M57,.P764,2014eb‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Beginning build and release management with TFS 2017 and VSTS
Chandrasekara, Chaminda,author ؛ 
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.M57‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک