کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Morgan Kaufmann Publishers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer organization
Computer networks
Data mining
CAa(Computer program language)
Computer graphics
TCP/IP (Computer network protocol)
MPLS standard
Computer networks-laboratory manual
Digital libraries
 
پدیدآور:
Hennessy, John L
McReynolds, Tom.
Chakrabarti, Soumen.
Medhi, Deepankar.
Li, Qing
Jagger, Jon.
Davie, Bruce S.
Witten, I. H.(Ian H.)
Peterson,Larry L
 
ناشر:
Morgan Kaufmann Publishers
Morgan Kaufmann publishers,Inc
Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers
Morgan Kaufmann Publishers,
Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Instructor's manual computer networks:A system approach
Peterson,Larry L ؛  Sanfrancisco,California Morgan Kaufmann publishers,Inc   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.P4P4‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
C sharp Annotated Standard
Jagger, Jon. ؛  Amsterdam ; Boston Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,J35‬,‭2007‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
How to build a digital library
Witten, I. H.(Ian H.) ؛  San Francisco, CA Morgan Kaufmann Publishers   ، c2003
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.W58‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Mining the Web
Chakrabarti, Soumen. ؛  San Francisco, CA Morgan Kaufmann Publishers   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343C45‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
IPv6 advanced protocols implementation
Li, Qing ؛  Amsterdam ; Boston Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers   ، 2007
شماره راهنما: ‭EBOOK,TK‬,‭5105.585‬,‭.L535‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
MPLS
Davie, Bruce S. ؛  Boston Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,   ، 2008
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭5105.573‬,‭.D39‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Network routing
Medhi, Deepankar. ؛  Amsterdam ; Boston Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers   ، 2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭5105.5‬,‭.M425‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Network routing
Medhi, Deepankar. ؛  Amsterdam ; Boston Elsevier/Morgan Kaufmann Publishers,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.M425‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Computer organization and design
Hennessy, John L ؛  San Francisco, Calif. Morgan Kaufmann Publishers,   ، c1998
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.C643,H46‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Advanced graphics programming using open GL
McReynolds, Tom. ؛  Amsterdam ; Boston Morgan Kaufmann Publishers   ، 2005
شماره راهنما: ‭E-BOOK,T‬,‭385‬,‭.M396‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک