کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Moscow, Chicago, Ill
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Robotics
Composite materials
Physics
Solid state physics
 
پدیدآور:
Koshkin, Nikolai Ivanovich
 
ناشر:
.Mir, Imported by Imported Publications
.MIR, Imported Publications (distributor)
.Mir Publishers, Imported Publications, distributor)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of elementary physics
Koshkin, Nikolai Ivanovich ؛  Moscow, Chicago, Ill .Mir, Imported by Imported Publications   ، 1982
شماره راهنما: ‭QC‬,‭23‬,‭.K6613‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Mechanics of composites
Moscow, Chicago, Ill .MIR, Imported Publications (distributor)   ، 1982
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.9‬,‭.C6,M4513‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Quantum theory of solids
Moscow, (Chicago, Ill .Mir Publishers, Imported Publications, distributor)   ، 1982
شماره راهنما: ‭QC‬,‭176‬,‭.K8413‬,‭1982‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modern robot engineering
Moscow, Chicago, Ill .MIR, Imported Publications (distributor)   ، 1982
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭211‬,‭.M63‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک