کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : NetWare (Computer file)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Local area networks (Computer networks)
Netware(computer file)
NetWare (Computer file)
Operating systems (Computers)
Computer network - Certification
Computer networks - Management
 
پدیدآور:
Ratliff, Randy
Siyan, Karenjit
Sheldon, Thomas
Malamud, Carl
Ramos, Emilio
Angelo, Rick Sant S
Sheldon, Thomas.
 
ناشر:
.Osborne McGraw-Hill
New Riders pub
Van Nostrand Reinhold
Osborne McGraw-Hill
.New Riders Pub
prentice Hall
رت‍س‍گ‍رش‍ن‍
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Networking using Novell Netware(3.12)
Ramos, Emilio ؛  New Jersey prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭105.7‬,‭.R383‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare 4 : the complete reference
Sheldon, Thomas ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S5537‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
NetWare training guide : NetWare TCP/IP and NetWare NFS
Siyan, Karenjit ؛  Indianapolis, Ind .New Riders Pub   ، .1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.5‬,‭.S55‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Analyzing Novell networks
Malamud, Carl ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1990
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.7‬,‭.M35‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Network+ certification training guide
Ratliff, Randy ؛  Indianapolis New Riders pub   ، .1999
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.5‬,‭.N4‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Novell NetWare : the complete reference
Sheldon, Thomas. ؛  Berkeley, Calif., U.S.A .Osborne McGraw-Hill   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,S554‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Netware
Angelo, Rick Sant S ؛  ن ارهت رتسگرشن   ، ۵۷۳۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76,O63‬,‭.A7N‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک